سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

ضوابط آتش نشانی

ضوابط آتش نشانی (14)

یک نمونه دستور العمل ایمنی اجرای سیستم های حفاظت و ایمنی از حریق و حوادث که توسط آتش نشانی به کارفرما ابلاغ شده استفایل کامل پیوست شده است.

این دستورالعمل برای پارکینگ های مکانیزه که بصورت ترکیبی با تصرفات دیگر استفاده می شوند کاربرد دارد.

1- پارکینگ های مکانیزه باید بگونه ای طراحی گردند که به محض ورود انسان در حیطه عملکرد پارکینگ، سیستم بصورت خودکار خاموش گردیده و تنها بعد از رفع خطر توسط اپراتور مجدداً شروع بکار نماید.

2- سیستم های ایمنی پارکینگ های مکانیزه ترکیبی باید حداقل از دو لایه حفاظتی برخوردار باشند، به نحوی که در صورت بروز نقص فنی در عملکرد یکی از آنها، لایه بعدی عمل نموده و ایمنی سیستم تأمین شود.

چهارشنبه, 24 دی 1393 12:23

نکات مهم در اجرای رنگ ضد حریق

نوشته شده توسط

- پیش از اجرای پاچش، رنگ سطوح می بایست کاملاً تمیز شوند.

- نقاط زنگ زده ترمیم شوند.

- چربی یا دوده با مواد شوینده پاک شود.

- تمام سطح گردگیری و در صورت نیاز با آب و دستمال تمیز شود.

این دستورالعمل برای پارکینگ های ترکیبی طبقاتی(دارای رمپ و راه پله) ، پارکینگ با جک ، پارکینگ طبقاتی مکانیزه کاربرد دارد.

پارکینگ ترکیبی طبقاتی (دارای رمپ و راه پله)

1- سقف و کف دو ساعت مقاوم سازی گردد و در فصول مشترک حداقل سه ساعت مقاوم سازی گردد.

2- ستون و تیرها در برابر حریق حداقل 2 ساعت محافظت گردد.

 1. پاركينگ‏هاي تمام اتوماتيك

اين قوانين مربوط به اطفاء حريق مصوب 7-7-1992 فصل 113 و قسمتي از آن هم مصوب سال 1997 فصل 81 كشور ژاپن است.

اين دستورالعمل، مطابق با استاندارد مربوط به اطفاء حريق پاركينگ‏هاي تمام اتوماتيكي است كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهد، كه در آن تجهيزات مورد نياز و مسائل مربوطه را مشخص مي‏كند.

 • محل هایی که تجهیزات اطفا باید نصب گردد
  • منظور از "پاركينگ‏هايي كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهند" در فصل 13 استاندارد اطفاء حريق عبارت است از:
   • هر واحد پاركينگ تمام اتوماتيك كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهد
   • مجموعه‏اي از چند واحد پاركينگ تمام اتوماتيك كه در كنار يكديگرند و فاصله هر كدامشان از همديگر زير 6 متر است و بيش از 10 ماشين در خود جاي مي‏دهند.
  • اگر مانند 1-1-1-2 یک پارکینگ در نظر گرفته شود در موارد زير به صورت جداگانه تلقي مي‏گردد:

در داخل Box زيرزميني اگر چند واحد پاركينگ در كنار هم باشد كه فاصله بين آنها توسط ديواري كه يك ساعت در مقابل آتش مقاوم است جدا شده باشد. (شكل 1)

ضوابط و دستورالعمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای پارکینگ های مکانیزه برجی و مستقل به شرح ذیل است:

 

1- این دستورالعمل صرفاً برای ساختمان های با کاربری پارکینگ مکانیزه کاربرد داشته و برای آن دسته از پارکینگ های مکانیزه که بصورت ترکیبی با تصرفات دیگر استفاده می شوند کاربرد ندارد.

2- ورود راننده و سرنشین به داخل فضای پارکینگ مکانیزه مطلقاً ممنوع و تجهیزات و سیستم های مکانیزه و مدیریتی برای رعایت این موضوع باید در نظر گرفته شود.

3- در طراحی و ساخت پارکینگ های مکانیزه باید مسیر دسترسی خودروهای آتش نشانی در محل ورود خودروها ایجاد گردد.

چهارشنبه, 25 تیر 1393 00:00

دستورالعمل ایمنی پارکینگ های مکانیزه پازلی

نوشته شده توسط

ویژگی های پارکینگ پازلی:

انعطاف پذیری بالای سیستم از نظر ظرفیت و سرعت

ارزان بودن سیستم در مقایسه با پارکینگ برجی و رمپی

سرعت بالای تولید و قابلیت جا به جایی

بدون نیاز به اپراتور مخصوص

یک نمونه دستور العمل ایمنی اجرای سیستم های حفاظت و ایمنی از حریق و حوادث که توسط آتش نشانی به کارفرما ابلاغ شده استفایل کامل پیوست شده است.

این دستورالعمل برای پارکینگ های مکانیزه که بصورت ترکیبی با تصرفات دیگر استفاده می شوند کاربرد دارد.

1- پارکینگ های مکانیزه باید بگونه ای طراحی گردند که به محض ورود انسان در حیطه عملکرد پارکینگ، سیستم بصورت خودکار خاموش گردیده و تنها بعد از رفع خطر توسط اپراتور مجدداً شروع بکار نماید.

2- سیستم های ایمنی پارکینگ های مکانیزه ترکیبی باید حداقل از دو لایه حفاظتی برخوردار باشند، به نحوی که در صورت بروز نقص فنی در عملکرد یکی از آنها، لایه بعدی عمل نموده و ایمنی سیستم تأمین شود.

چهارشنبه, 24 دی 1393 12:23

نکات مهم در اجرای رنگ ضد حریق

نوشته شده توسط

- پیش از اجرای پاچش، رنگ سطوح می بایست کاملاً تمیز شوند.

- نقاط زنگ زده ترمیم شوند.

- چربی یا دوده با مواد شوینده پاک شود.

- تمام سطح گردگیری و در صورت نیاز با آب و دستمال تمیز شود.

این دستورالعمل برای پارکینگ های ترکیبی طبقاتی(دارای رمپ و راه پله) ، پارکینگ با جک ، پارکینگ طبقاتی مکانیزه کاربرد دارد.

پارکینگ ترکیبی طبقاتی (دارای رمپ و راه پله)

1- سقف و کف دو ساعت مقاوم سازی گردد و در فصول مشترک حداقل سه ساعت مقاوم سازی گردد.

2- ستون و تیرها در برابر حریق حداقل 2 ساعت محافظت گردد.

 1. پاركينگ‏هاي تمام اتوماتيك

اين قوانين مربوط به اطفاء حريق مصوب 7-7-1992 فصل 113 و قسمتي از آن هم مصوب سال 1997 فصل 81 كشور ژاپن است.

اين دستورالعمل، مطابق با استاندارد مربوط به اطفاء حريق پاركينگ‏هاي تمام اتوماتيكي است كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهد، كه در آن تجهيزات مورد نياز و مسائل مربوطه را مشخص مي‏كند.

 • محل هایی که تجهیزات اطفا باید نصب گردد
  • منظور از "پاركينگ‏هايي كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهند" در فصل 13 استاندارد اطفاء حريق عبارت است از:
   • هر واحد پاركينگ تمام اتوماتيك كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهد
   • مجموعه‏اي از چند واحد پاركينگ تمام اتوماتيك كه در كنار يكديگرند و فاصله هر كدامشان از همديگر زير 6 متر است و بيش از 10 ماشين در خود جاي مي‏دهند.
  • اگر مانند 1-1-1-2 یک پارکینگ در نظر گرفته شود در موارد زير به صورت جداگانه تلقي مي‏گردد:

در داخل Box زيرزميني اگر چند واحد پاركينگ در كنار هم باشد كه فاصله بين آنها توسط ديواري كه يك ساعت در مقابل آتش مقاوم است جدا شده باشد. (شكل 1)

ضوابط و دستورالعمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای پارکینگ های مکانیزه برجی و مستقل به شرح ذیل است:

 

1- این دستورالعمل صرفاً برای ساختمان های با کاربری پارکینگ مکانیزه کاربرد داشته و برای آن دسته از پارکینگ های مکانیزه که بصورت ترکیبی با تصرفات دیگر استفاده می شوند کاربرد ندارد.

2- ورود راننده و سرنشین به داخل فضای پارکینگ مکانیزه مطلقاً ممنوع و تجهیزات و سیستم های مکانیزه و مدیریتی برای رعایت این موضوع باید در نظر گرفته شود.

3- در طراحی و ساخت پارکینگ های مکانیزه باید مسیر دسترسی خودروهای آتش نشانی در محل ورود خودروها ایجاد گردد.

چهارشنبه, 25 تیر 1393 00:00

دستورالعمل ایمنی پارکینگ های مکانیزه پازلی

نوشته شده توسط

ویژگی های پارکینگ پازلی:

انعطاف پذیری بالای سیستم از نظر ظرفیت و سرعت

ارزان بودن سیستم در مقایسه با پارکینگ برجی و رمپی

سرعت بالای تولید و قابلیت جا به جایی

بدون نیاز به اپراتور مخصوص

اطلاعات تماس

تلفن تماس :

021-26456533

021-26456536

ایمیل: info@fsmilad.ir

نشانی: تهران، بلوارمیرداماد، میدان مادر(محسنی)، خیابان سنجابی(بهروز)، خیابان شریفی، پلاک 10

 

آمار بازدید از سایت

تعداد بازدید امروز
تعداد بازدید دیروز
مجموع بازدیدها
3216
3506
1969714

Online (15 minutes ago):30

Your IP:35.172.233.2

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه نام و ایمیل خود را در فرم زیر وارد نمایید:
captcha